Polityka prywatności

Przepisy dotyczące prywatności Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis
W naszej Polityce prywatności używamy wielu definicji (te definicje mogą być używane w liczbie pojedynczej i mnogiej):

Cookies : mały plik, który jest umieszczony za pośrednictwem strony internetowej na (adres IP) komputera i informacje o Twojej wizycie w Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis stronie internetowej;

Regulamin: niniejsze rozporządzenie o prywatności;

Przepisy dotyczące prywatności: Ustawa o ochronie danych osobowych (od 25 maja 2018 r .: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


1. Objaśnienie zasad
Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis nie mogą po prostu przetwarzać informacji, które nam przekazujesz. Ustawa o ochronie prywatności ma na celu ochronę prywatności osób fizycznych. Przepisy te ograniczają dozwolone wykorzystanie twoich danych osobowych przez inne osoby. W oparciu o to prawo Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis ma obowiązek wobec swoich klientów:

 • być informowanym o sposobie i celu zbierania danych Etoile Luxury Vintage / Transakcje Atlantis są przetwarzane;
 • zgłosić, kto może przeglądać dane;
 • poprosić o pozwolenie na przetwarzanie niektórych danych.

Twoja prywatność jest ważna. Dlatego Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading daje wyjaśnienie w niniejszym regulaminie, w jaki sposób postępują z Twoimi danymi, jaki jest cel ich wykorzystania i do przetwarzania których danych Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis wyraźnie poprosić o zgodę.


2. Dane osobowe, które Etoile Luxury Vintage / Wykorzystanie Atlantis Trading i cel użytkowania
Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis przetwarza Twoje dane osobowe, jeśli lub kiedy zostaniesz klientem Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis, odwiedź witrynę, zapisz się na biuletyny od Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem, gdy kontaktujesz się z nami lub pracownikiem Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis. Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis zbiera twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. 

Dane te pozwalają nam:

 • zawrzeć umowę z klientami Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading zamykający finansowo i administracyjnie;
 • być w stanie świadczyć nasze usługi;
 • wypełniać nasze obowiązki jako pracodawcy;
 • w razie potrzeby dotrzeć do klientów lub zainteresowanych stron;
 • dalszy rozwój / optymalizacja naszych usług.
Adresy IP / pliki cookie
Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading przechowuje adresy IP (potencjalnych) klientów odwiedzających witrynę. Dane te pozwalają nam:
 • zarejestrować, którą stronę / strony internetowe odwiedzasz;
 • poprawić funkcjonalność i zawartość strony internetowej;
 • śledzić, które tematy lub aplikacje (potencjalni) klienci są zainteresowani;
 • upewnij się, że nie zawsze otrzymujesz te same informacje;
 • ulepszyć asortyment.

Wyjaśnienie dotyczące umieszczania plików cookie
Podczas odwiedzania naszej witryny pliki cookie są automatycznie umieszczane, co oznacza, że ​​musimy śledzić pewne informacje z Twojego adresu IP. Obejmuje to informacje o tym, jak często odwiedzasz naszą stronę internetową i jakie tematy Cię interesują. 

3. Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim
Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis nie udostępnia danych osobowych osobom fizycznym ani firmom spoza Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis organizacja, chyba że:

 • jest to wymagane przepisami ustawowymi;
 • jest to konieczne do wykonania umowy, która Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading zamknął się z tobą;
 • wyraziłeś na to zgodę.


4. Obowiązki / bezpieczny dostęp / poufność / okres przechowywania

  Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading przetwarza dane osobowe tylko zgodnie z prawem. Oznacza to (między innymi), że dane są przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały uzyskane, w sposób właściwy / ostrożny zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem.
  Twoje dane osobowe mogą uzyskać wyłącznie pracownicy Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Wszystkie twoje dane osobowe są dostarczane przez Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. Bezpieczeństwo składa się z:
  • pracownicy Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading ma obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich Etoile Luxury Vintage / Podane dane osobowe Atlantis Trading;
  • Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading podjął środki techniczne w celu ochrony stosowanego przez siebie systemu przed zewnętrznymi naruszeniami zgodnie z prawem;
  • Twoje dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do dobrej administracji. Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading obowiązuje przez okres dwóch lat od ostatniego zakupu / zamówienia / faktury, po którym dane są niszczone. Prawo może wyznaczyć inny okres przechowywania. W takim razie, Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading przestrzega przepisowego ustawowego okresu przechowywania.

  5. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

  • prawo do informacji: prawo do wiedzieć, czy i jakie dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu;
  • prawo do przejrzenia: prawo do wglądu i kopiowania tych danych, o ile nie narusza to prywatności innej strony;
  • prawo do poprawiania, uzupełniania lub usuwania danych w razie potrzeby (prawo do poprawiania i usuwania). Prawo do żądania (częściowego) usunięcia twoich danych można spełnić tylko wtedy, gdy zatrzymanie danych dla innej osoby nie ma istotnego znaczenia i danych nie wolno przechowywać na podstawie przepisów ustawowych;
  • prawo do sprzeciwu: w niektórych przypadkach prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres info@etoileluxuryvintage.com. Jeśli Twoja prośba zostanie odrzucona, wyjaśnisz dlaczego. Jednym z powodów może być to, że plik zawiera informacje, które mogą lub mogą zainteresować innych. Otrzymasz powiadomienie od Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.
  Nawet jeśli masz skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nimi skontaktować Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis nagraj i spróbuj Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis wyjść z tobą.

  Czy masz (inny) komentarz / pytanie / sugestię? W tym celu możesz również skontaktować się z nami na piśmie.
  Naturalnie, Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis zajmuje się również poufnie i ostrożnie danymi osobowymi podanymi w związku z tym.

  Nasze aktualne dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej Etoile Luxury Vintage / Handel Atlantis.

  Oświadczenie o ochronie prywatności Etoile Luxury Vintage / Wersja handlowa Atlantis, maj 2018 r